O klubu

20.09.2009

Fotoklub OBSCURA svojí činností navazuje na dřívější Fotoklub Dopravního podniku v Liberci. Jeho obsazení ze však za posledních několik let takřka zcela vyměnilo. Z původního složení členstva jsou v současném volném sdružení tři a o návratu uvažuje další. Dnes jsou členy čtyři Liberečtí, jeden z Jablonce nad Nisou a další žije v Rychnově u Jablonce n.N.

Základní filosofií fotoklubu je způsob práce s fotografickým obrazem, motivem, formou, obsahem a jeho posláním, koncepční práce s tématem. Jsou to náročné cíle a požadavky, ale členové fotoklubu se jim snaží ze všech sil  přiblížit. Je pravda, že většina z nás má fotografování především jako zábavu, ale je taky pravda, že někteří se fotografií živí, další se k tomu chystají. Základem pro všechny, je ale vzdělávání se v oblasti umění a řemesla fotografického. A to jak v kursech a školách, tak také samostudiem a konfrontací svých prací a myšlenek s těmi zkušenějšími. Proto má dnes většina členů fotoklubu za sebou studium na některé z odborných škol a v současné době další dva fotografové fotografii studují. A to i přes to, že mají své povolání a na dráhu profesionálního fotografa se vydávat nechtějí.

V posledních letech se objektivně nejvíce změnilo fotografické řemeslo. Také ve fotoklubu OBSCURA, nás většina již definitivně vyměnila temnou fotokomoru za práci u počítače. Někteří  podle potřeby využíváme oba způsoby “výroby” fotografií bez toho, abychom nějak zvlášť protěžovali jeden či druhý způsob. Na vlastním fotografování se tak jako tak, nic nemění. Ačkoli, jak je ve výtvarné oblasti obvyklé, mění se trendy ve způsobu zobrazování. A tak postupy, které byly obvyklé v uplynulých “x” letech, jsou současníky považovány za konzervativní, archaické a prosazují se nové, nezvyklé přístupy v práci s fotografickým obrazem. Ty za několik let čeká stejný osud, jako z dnešního pohledu zastaralé způsoby stavby, kompozice  a obsahu fotografie.

Sluší-li se hodnotit práci svoji a svých kolegů, myslím že z pohledu zde vystavených fotografií, jsme kolektivem spíše konzervativního smýšlení a spojuje nás mimo jiné, černobílá stupnice. Asi bude těžké zařadit tvorbu skupiny lidí do nějaké škatulky, lze ovšem s určitou rezervou říct, se pohybujeme někde na pomezí tradičního chápání fotografického obrazu a současných trendů ve fotografii.

Ve fotoklubu nejsme příliš velkými příznivci fotografických soutěží. Naší snahou je především pořádat výstavy, prezentovat se v médiích a tak dostávat svoji práci na veřejnost.

Petr Šimr, předseda